Työyhteisösovittelu

Olisipa kaikki hyvin, eikö niin?

Toivot, että yhteispeli toimisi työyhteisössänne ja kahvitauolle mentäisiin yhdessä hymy huulilla. Riitoja ei koskaan olisi ja kaikki sujuisi leikiten. Mutta ihmisiähän me kaikki vain olemme. Ristiriitoja tulee ja välillä ne ovat niin suuria, että niihin kannattaa ottaa avuksi ulkopuolinen sovittelija. Avun pyytäminen on vahvuuden merkki.

Kun ihmiset tekevät töitä yhdessä, syntyy väärinkäsityksiä, loukkaantumisia ja välillä työpaikoilla tapahtuu ihan sanalla sanoen huonoa käytöstä. Olette varmasti yrittäneet kaikkenne, että nämä ongelmat saataisiin ratkaistua. Olette puhuneet ja selvittäneet, keskustelleet ja analysoineet, mutta teistä tuntuu, että mikään ei auta.

Ajan mittaan konflikti on kasvanut niin suureksi, että ette pysty puhumaan asioita itse auki. Jotkut yritykset ovat saattaneet päättyä jopa alkuperäistä tilannetta huonommaksi. On selvää, että työyhteisönne enää voi hyvin ja pahimmillaan tilanne näkyy jo asiakkaillekin.

Konfliktissa oleva työyhteisö on myös kykenemätön kehittämään toimintaansa tai luomaan uutta. Pelokkaasta porukasta on turha toivoa innovaatioita!

Mikä on työyhteisösovittelu?

Työyhteisösovittelu on prosessi, jonka tavoitteena on palauttaa keskusteluyhteys ja työrauha työyhteisöön. Sovittelussa ei etsitä syyllisiä, vaan haetaan ratkaisuja siihen, mitä kukakin tarvitsee voidakseen paremmin ja päästäkseen asioissa eteenpäin.

Ratkaisematon ristiriita vaikuttaa lähes kaikkiin työyhteisön jäseniin ja seurauksena koko yksikön työhyvinvointi huonontuu. Onnistunut työyhteisösovittelu antaa teille keinoja löytää yhdessä ratkaisuja tilanteeseen. Työyhteisön ulkopuolinen sovittelija on mukana varmistamassa sen, että jokainen tulee kuulluksi ja saa reilun kohtelun, mutta sovittelija ei tee sovintoehdotuksia (vrt. valtakunnansovittelu), vaan osapuolet itse päättävät, mistä sovitaan.

Sovittelu on prosessina varsin tiivis ja jämäkkä. Useimmiten se pystytään viemään läpi noin kuukaudessa aloituksesta. Toki tähän vaikuttaa soviteltavan ryhmän koko sekä osallistujien kalenterit. Pyrkimys on kuitenkin pitää työskentely tiiviinä. Seurantatapaaminen on n. 4-6 viikkoa varsinaisen sovittelun jälkeen.

Miltä tuntuisi, jos jokainen saisi kertoa oman tarinansa? Ja jokainen tulisi kuulluksi? Ulkopuolinen sovittelija varmistaisi, että jokaisen ääni pääsee kuuluville. Voisiko sitä kautta löytyä ratkaisukeinoja tilanteeseenne?

Kun vaikeuksien yli selvitään, löydätte vähitellen kyvyn luoda uutta ja koko työyksikön hyvinvointi pääsee hiljalleen toipumaan. Olisiko nyt ilon aika palautua työyhteisöönne?

Ota yhteyttä


  Sovittelun eteneminen

  • Alkuinfo
  • Yksilötapaamiset
  • Yhteinen sovittelutapaaminen
  • Mahdollinen toinen sovittelutapaaminen
  • Seurantatapaaminen

  Mistä tunnistaa sovittelun tarpeen?

  • Työyhteisössä puhutaan selän takana
  • On kuppikuntia
  • Ulkopuolelle jättämistä
  • Huutamista, aggressiivista käytöstä
  • Tervehtimättä jättämistä
  • Kykenemättömyyttä itse ratkaista ristiriitoja
  • Pelkoa ottaa asioita puheeksi