Business Coaching

Kun omassa arjessa pitää saada paljon asioita aikaan, isomman kuvan katsominen ja pitkän aikavälin tavoitteet saattavat helposti jäädä sinne arjen jalkoihin. Tässä voin coachina auttaa sinua.

”Suosittelen coachingia tilanteisiin, joissa haluat saavuttaa enemmän kuin nyt saat aikaan ja sinulla on voimavaroja tämän tavoittelemiseen.”

Coaching työskentelyn alussa määritellään yksi tai useampia tavoitteita, joita kohti lähdetään yhdessä työskentelemään. Jokaisella tapaamisella työstämme näitä pitemmän aikavälin tavoitteitasi ja lisäksi coaching-tapaamisilla on tilaa käsitellä myös päivänpolttavia kysymyksiä, varsinkin, jos tuntuu siltä, että isot tavoitteet eivät mene eteenpäin ennen kuin niitä on saatu käsiteltyä.

Työnohjaus

Työnohjaus on hyvä ohjausmuoto silloin, kun sinulla on paljon erilaisia asioita pöydälläsi ja haluat niihin selkeyttä. Ehkä jopa sanoa joillekin asioille ”ei”. Työnohjauksessa työskentely on myös tavoitteellista, mutta työnohjauksessa ei niinkään pyritä tekemään entistä enemmän vaan järkevämmin ja oikeaan suuntaan.

Työnohjaan sekä ryhmiä että yksilöitä. Yksilöohjaus sopii mainiosti esimerkiksi uusien esihenkilöiden rooliinsa kasvamisen tueksi. Ryhmien työnohjauksessa minulla on esimerkiksi projektipäälliköitä ja yrittäjiä. Myös työtiimeille ryhmätyönohjaus on todella vaikuttava tapa kehittää yhdessä työskentelyä ja ryhmän sisäistä psykologista turvallisuutta.

Mitä coaching ja työnohjaus minun kanssa antavat sinulle?

 • Saat sitoutuneen keskustelukumppanin, joka vastaa siitä, että keskustelussa pysyy tavoitteellisuus
 • Pääset ajattelemaan asioita monipuolisesti ja sopivan hetken tullen lupaan haastaa sinua myös ajattelemaan “laatikon ulkopuolelta”
 • Ohjaustyö lähtee aina sinun tarpeesta ja tavoitteista, joissa tuen sinua
 • Saat positiivista palautetta ja kannustusta
 • Ohjauskeskustelut ovat aina täysin luottamuksellisia

Asiakkaiden
suusta

Anna on valmentanut minua nyt useamman kuukauden ajan hyvin toisistaan poikkeavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Hänellä on vahva kyky pitää tavoite selkeänä valmennettavan mielessä. Hän myös taitavasti löytää ne oikeat kysymykset, joilla valmennettava itse vie tavoitteitaan maaliin. Suosittelisin tämän tyyppistä työskentelyä Annan kanssa myös ilman elämän käännekohtia, jotta jokaisen ihmisen oman elämän arvot pysyisivät elävinä, eikä ajauduttaisi suorittamaan sitä elämää.

Kirsi Mäkinen, Business Unit Director

Business Coaching ja työnohjaus

Yksilöcoaching

Coaching on pitkäjänteistä työskentelyä, jossa tapaamisia voi olla 6-8 kertaa ja tapaamisten väli on 2-4 viikkoa. Jos tavoite on suhteellisen selkeä, 6 tapaamista voi riittää, mutta jos tavoittelet suurempaa muutosta, joka vaatii uusien rutiinien luomista, suosittelen 8 tapaamista.

Esimerkkejä coaching-paketeista:

Pitkä coaching -ohjelma (8 tapaamista)

 • Sis. 8 x 1,5 h coaching-sessiota, kesto n. 6 kk
 • Tapaamiset pidetään tällä hetkellä etänä
 • 3 tavoitetta, joita työstetään matkan aikana

Lyhyt coaching – ohjelma (6 tapaamista)

 • Sis. 6 x 1 h coaching-sessiota, kesko 2-3 kk
 • Tapaamiset pidetään tällä hetkellä etänä
 • 1-2 työstettävää tavoitetta

Ryhmä- ja tiimicoaching

Ryhmäcoachingissa jokaisella ryhmäläisellä on oma tavoite, jota hän työstää eteenpäin. Coach ohjaa ryhmää ja coachaa jokaista ryhmäläistä vuorollaan. Myös ryhmäläiset pääsevät coachaamaan toisiaan ja tämä esimerkiksi organisaation esimiehille hyvä tapa oppia coachaavaa otetta.

Tiimicoachingissa tiimillä on yhteinen tavoite, jota kohti työskennellään. Tiimicoachingissa voidaan käyttää apuna erilaisia tilanteeseen sopivia fasilitointimenetelmiä.

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Työnohjauksessa ohjaaja työskentelee joko yhden henkilön tai työryhmän kanssa. Työryhmä voi koostua yhdestä tiimistä tai vaikka uusista työntekijöistä, jotka eivät varsinaisesti työskentele yhdessä, mutta kohtaavat samanlaisia haasteita arkityössään.

Tilaajan kanssa määritellään tavoite työnohjaukselle. Työnohjaaja auttaa asioiden käsittelemisessä niin, että kaikki tulevat kuulluiksi ja erilaisetkin näkemykset pääsevät ilmoille. Kyseessä ei tarvitse olla mikään iso ongelma tai kriisi, vaan työnohjauksella voidaan kehittää työn tekemisen tapoja entistä toimivammiksi ja se toimii myös työhyvinvointia ja työssä jaksamista lisäävänä asiana.

Työnohjaus sopii mainiosti myös yksin yrittävien pallotteluseinäksi!

Ota yhteyttä!