Tulevan työnohjaajan pohdintoja

Tapaan myyntityössä paljon ihmisiä eri yritysten hr:stä ja olemme viime aikoina puhuneet enemmän myös työnohjauksesta ja sen tarjoamista hyödyistä esimerkiksi uusien esimiesten/lähijohtajien tukemisessa. Olen ollut iloisesti yllättynyt, miten hyvin työnohjausta jo tunnetaan myös yritysmaailmassa ja moni tuntuu olevan sitä kohtaan erittäin positiivisella mielellä. Monet hr-roolissa työskentelevät ovat myös itse kertoneet harkitsevansa tulevaisuudessa työnohjaajan ammattiin kouluttautumista. Tässä on työnohjauskoulutusten järjestäjille haastava ja kiinnostava kohderyhmä!

Varsinkin nyt poikkeusolojen vielä jatkuessa ja työn muututtua ehkä lopullisesti monipaikkaisemmaksi ja monimuotoisemmaksi, ihmisillä on kova tarve tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. Tähän työnohjaus tarjoaa hienon mahdollisuuden!

Yrityksissä tällaisia ryhmiä voivat olla esim.

  • Koronavuonna esimies/henkilöroolissa aloittaneet
  • Talojen ainoat hr:t, jotka ovat tukeneet muuta organisaatiota koronavuoden ehkä vähän oman jaksamisen kustannuksella
  • Hr-tiimit, jotka ovat voineet olla tosi kovilla ja esimerkiksi ovat vetäneet monet yt:t vuoden aikana

Ja yksi aivan erilainen porukka ovat yrittäjät, jotka tekevät töitään yksin vaikka sieltä keittiön pöydän äärestä. Sparrailukaveri ja pallotteluseinä on välillä enemmän kuin tarpeen!

Mutta mitä se työnohjaus sitten konkreettisesti antaa?

Työnohjaus antaa turvallisen ympäristön, jossa voi ottaa puheeksi asioita, joista puhuminen on muuten vaikeaa. Työnohjaus on aina ehdottoman luottamuksellista ja työnohjaaja pitää huolen, että ryhmässä käyttäydytään muita kohtaan kunnioittavasti ja turvallisesti, vaikka käsiteltävä aihe herättäisikin suuri tunteita. Työnohjauksessa kokoontuvalla työryhmällä on sekä ryhmän tehtävää koskevia tavoitteita että ryhmän keskinäistä tunnetta koskevia tavoitteita. Niistä ei todennäköisesti puhuta näillä termeillä ääneen koko työnohjauksen aikana, mutta ohjaaja pitää molempia näkökulmia esillä ja ohjaa ryhmää työstämään niitä tasapuolisesti.

Itselläni on ollut työnohjaaja koko yrittäjyysmatkani ajan ja minulle se antaa kerran kuukaudessa mahdollisuuden tehdä itseni kanssa ”henkinen tilinpäätös” menneeltä kuukaudelta ja mennä sitten taas eteenpäin. Työnohjaajani myös sanoittaa onnistumisiani ja kehittymistäni, jota en ehkä itse arjen tuoksinassa huomaa tai arvosta.

Kirjoittelin aikaisemmassa blogissa siitä, miten näen coachingin ja työohjauksen eroja ja siitä voit lukea lisää täältä.

Suosittelen rohkeasti kokeilemaan työnohjausta vaikka 3 kertaa, sitten tiedät paremmin, onko se sinulle sopiva ohjausmuoto.

t. Anna

Kolme henkilöä juttelee rennosti