Muut palvelut

Myynticoachaus yrittäjille ja muille myyntityötä tekeville

Oletko yrittäjä tai asiantuntija ja kipuilet myyntityön aloittamisen kanssa? Tai ehkä ole tehnyt myyntityötä jo jonkin aikaa, mutta tarvitset siihen enemmän rohkeutta ja järjestelmällisyyttä.

Tuen sinua mielelläni yksilöllisen myynticoachauksen avulla. Tarpeen mukaan voimme pureutua voittamaan myynnin aloittamisen henkisiä esteitä tai voimme paneutua enemmän rutiinien luomiseen ja käytännön tekemiseen. 

Teen itse koko ajan aktiivisesti myyntityötä. Soitan kylmäpuheluita, teen myyntikäyntejä / virtuaalitapaamisia, laadin tarjouksia ja klousaan kauppoja, joten minulla on käytännönläheinen ote tekemiseen ja saan valtavat kiksit myynnissä onnistumisesta. 

Tutustu täältä Myynti Mentoreiden Myyntivalmennukseen!

”Annan myynticoachaus oli todella hyödyllinen. Lyhyessä ajassa sain työkaluja ja suunnitelman, jonka pohjalta pystyn tekemään käytännön myyntitoimenpiteitä. Oli myös tärkeää työstää omia myyntiin liittyviä uskomuksia, jotka ovat usein onnistuneen myynnin esteinä.”

Terhi Nummenpää, Coach, Facilitator

Muutosturva-valmennus

Joskus tulee eteen niitä tilanteita, että työsuhde päättyy yrityksessä tapahtuvien muutosten takia. Tällöin henkilöstöllä voi olla oikeus muutosturvavalmennukseen. Muutosturvavalmennus keskittyy irtisanotun henkilön työnhaun aloittamisen tukemiseen ja työnhakuvalmiuksien parantamiseen. Siihen voi kuulua cv:n päivittäminen, hakemuksen tekeminen, LinkedIn-profiilin luominen / päivittäminen sekä työhaastatteluihin valmistautuminen. Myös työnhaun rutiinien luomisessa tuetaan.  

Muutosturvavalmennus pitää sisällään minimissään 5,5 h valmennusta ja halutessaan työnantaja voi hankkia kattavammankin paketin. Tällöin valmennus pitää käytännön asioiden lisäksi sisällään enemmän coachaavia elementtejä, joissa valmennettava pääsee pohtimaan tulevaa suuntaansa syvällisemmin. 

 

Asiakkaiden
suusta

”Annan kanssa työskentely on innostavaa. Hän on todella motivoiva ja iloinen ihminen. Nauroimme monet naurut valmennuksen aikana. Sain työnhaun kannalta tärkeimmät dokumentit päivitettyä ajan tasalle ja mahtavia vinkkejä myös työhaastatteluun. Mikä parasta: sain töitä!”

Jani Liljeqvist

Henkilöstötutkimusten purkuworkshopit

Henkilöstötutkimus on iso investointi yritykselle. Käytetty aika ja raha menee hukkaan, jos tuloksia ei käsitellä ja hyödynnetä toiminnan kehittämiseen. Usein tutkimustulosten pöytälaatikkoon työntämisen syynä voi olla esihenkilön epävarmuus tulosten käsittelystä tai tulosten herättämä tunnereaktio. Minä autan coachina myös näissä hetkissä. Ennen workshop-päivää käymme esihenkilön kanssa tulokset yhdessä läpi ja puramme niihin mahdollisesti liittyviä positiivisia tai negatiivisia tunteita. 

Puolen päivän workshopin aikana käsitellään tutkimuksen tulokset talotasolla, tunnistetaan ja valitaan tärkeimmät kehityskohteet ja laaditaan konkreettiset ja aikataulutetut toimenpidesuunnitelmat jatkoa varten. Keskitymme työyhteisönne vahvuuksiin ja työskentelyote on ratkaisukeskeinen. Näillä eväillä saatte tutkimuksesta hyödyn irti!

On myös mahdollista sopia yksikön esihenkilölle jatkoksi muutamia coaching-kertoja, jolloin voin tukea häntä ja omalta osaltani auttaa muutoksen tapahtumista.

Teemahaastattelut

Välillä henkilöstötutkimukset tekevät näkyväksi, että jokin tietty henkilöstöryhmä voi muita huonommin. Tällöin tilannetta voidaan selvittää tarkemmin tekemällä tähän joukkoon kuuluville teemahaastatteluja ja selvittämällä sitä kautta, onko organisaation rakenteissa ja johtamisessa jotain sellaista, johon pitäisi päästä pureutumaan. 

Haastattelut ovat luottamuksellisia ja niiden tulokset raportoidaan niin, että ketään haastateltavaa ei voida tunnistaa vastauksista. 

Myös haastatteluissa käytän coachaavaa otetta ja monesti oivallamme haastateltavan kanssa, millaisiin asioihin hän pystyy itse arjessaan vaikuttamaan.

Projektit

Henkilöstötutkimusten kilpailuttaminen

Jos tuntuu siltä, että et ehdi valita henkilöstötutkimuksen toteuttajaa organisaatiollesi, voin auttaa kilpailuttamisprojektissa. Minulla on kokemusta henkilöstötutkimusten projektipäällikkönä toimimisesta ja myös tutkimusten yksityiskohdat ovat tuttuja. Välillä sanonta ”the devil is in the detail” on vähän liiankin totta. Osaan siis kysyä kaikki kinkkiset kysymykset kilpailutusvaiheessa, jolloin itse projekti sujuu vähemmillä yllätyksillä. Hyödyt toki myös siitä, että tämä aikaa vievä vaihe jää omalta pöydältäsi pois.

Ota yhteyttä